RÓLUNK - Tanszék - Oktatók - Pályázataink - Képzéseink

4EM - A pályázatról - A könyv - Partnereink - A képzés - Munkáltatóknak

4EM - EsélyEgyenlőségi Emberi Erőforrás Menedzsment
A könyv
 

A képzési program bemutatása

 

A képzési program helye:

 • Debreceni Egyetem, Böszörményi úti Campus - Fényház

Tananyag modulok:

1. ESÉLYEGYENLŐSÉG AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN

 
 • 1.1. Az emberi erőforrás menedzsment jelentősége, célja

 • 1.2. Az esélyegyenlőség fogalma, értelmezése

 • 1.4. A fogyatékossággal élők foglalkoztatásának jelentősége munkavállalói oldalról

 • 1.5. A fogyatékos személyek foglalkoztatása a munkáltatók szempontjából

 • 1.6. A felmérés eredményei

2. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT (4EM) TEVÉKENYSÉG TERÜLETEI ÉS FELADATAI

 • 2.1. Humánerőforrás menedzsment tevékenység területei

 • 2.2. Az emberi erőforrás menedzsment feladatai és funkciói

 • 2.3. A 4EM fogalma és értelmezése

 • 2.4. A fogyatékos emberek foglalkoztatásának előnyei, hátrányai

 • 2.5. A 4EM speciális feladatai

 • 2.6. A felmérés eredményei

3. MUNKAKÖR KIALAKÍTÁS, MUNKAKÖRI KÖVETELMÉNYEK

 • 3.1. A munkakörelemzés

 • 3.2. A munkakör-értékelés módszerei

  • 3.2.1. Globális vagy szintetikus eljárások

  • 3.2.2. Analitikus módszerek

 • 3.3. A munkaköri megfelelés rendszerének kidolgozása

 • 3.4. A felmérés eredményei

4. A MUNKERŐ ELLÁTÁS

 • 4.1. A szükséges munkaerő tervezése

 • 4.2. A munkaerő-biztosítás

  • 4.2.1. A munkaerő-toborzás

  • 4.2.2. A munkaerő-kiválasztása, feltétele

 • 4.3. A munkaerő beillesztése

5. CSOPORTMENEDZSMENT

 • 5.1. A csoportformálódás szakaszai

 • 5.2. A csoport működésének sajátosságai

 • 5.3. Csoportnormák

 • 5.4. Csoportkohézió

 • 5.5. Vezetői feladatok, módszerek a munkacsoportok kialakításában, irányításában

 • 5.6. A csoportok szerepe a fogyatékossággal élők és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásában

 • 5.7. A felmérés eredményei

6. MOTIVÁCIÓ

 • 6.1. Motivációs elméletek

 • 6.2. A motiváció eredményessége

 • 6.3. Motivációs szinkron modell

 • 6.4. A felmérés eredményei

7. TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉS

 • 7.1. A teljesítményértékelés módjai

  • 7.1.1. Az egyéneket értékelő technikák

  • 7.1.2. Több személyt egyidejűleg értékelő módszerek

 • 7.2. Teljesítmény-értékelés megbeszélésének módja

 • 7.3. A teljesítményértékeléskor előforduló hibák

 • 7.4. Az értékelő rendszer sikeressége

 • 7.5. A fogyatékos személyek teljesítményértékelésének néhány szempontja

 • 7.6. A felmérés eredményei

8. KOMMUNIKÁCIÓ

 • 8.1. A kommunikáció típusai

 • 8.2. A kommunikációt befolyásoló tényezők a szervezetben

  • 8.2.1. A kommunikációt akadályozó tényezők a szervezetben

  • 8.2.2. A kommunikációt támogató tényezők a szervezetben

  • 8.2.3. A média szerepe a fogyatékos munkavállalók támogatásában

 • 8.3. Kommunikációs sajátosságok fogyatékos és/vagy megváltozott munkaképességű munkavállalók esetében

  • 8.3.1. Hogyan kommunikáljunk hallássérült emberekkel?

  • 8.3.2. Vakok kommunikációs lehetőségei

 • 8.4. A felmérés eredményei

9. KONFLIKTUS

 • 9.1. A konfliktus fogalma, folyamat szakaszai

 • 9.2. A konfliktusok szintjei

 • 9.3. Konfliktusforrások

 • 9.4. Konfliktusok következményei, utóhatásai

 • 9.5. Konfliktusok megelőzése

 • 9.6. Konfliktuskezelés

  • 9.6.1. Konfliktus feloldási stílusok

  • 9.6.2. Konfliktus megoldási stratégiák

 • 9.7. A felmérés eredményei

10. KARRIER, AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE

 • 10.1. Karrier lehetőségek

 • 10.2. A felnőttképzés néhány jellemzője

 • 10.3. Fejlesztési lehetőségek

  • 10.3.1. Munkaerő-piaci képzések, rehabilitációs képzések

  • 10.3.2. Vállalatok, szervezetek képzési, fejlesztési tevékenysége

  • 10.3.3. Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezetek

11. MUNKAVÉDELEM

 • 11.1. A munkavédelem szabályozása Magyarországon

 • 11.2. A munkáltatók kötelességei és jogai a munkavégzés követelményeinek megvalósításában

 • 11.3. Kockázatértékelés

 • 11.4. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei

  • 11.4.1. A fogyatékos és/vagy megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyeinek létesítése

 • 11.5. Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség ajánlásai

12. MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK

 • 12.1. Munkaügyi kapcsolatok lényege

 • 12.2. A munkaügyi kapcsolatok rendszere

 • 12.3. Érdekképviseletek

  • 12.3.1.Munkavállalói érdekképviseletek

  • 12.3.2. Munkáltatói érdekképviseletek

 • 12.4. A vállalati munkaügyi kapcsolatok területei

  • 12.4.1. A kollektív tárgyalások

  • 12.4.2. A participáció

 • 12.5. A munkaügyi konfliktusok kezelése

 • 12.6. A felmérés eredményei

13. A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ TÁMOGATÁSOK

 • 13.1. A foglalkoztatási törvényben meghatározott támogatások

  • 13.1.1. A bértámogatás új rendszere

  • 13.1.2. Bérköltség támogatás

  • 13.1.3. A vállalkozóvá válás támogatása

  • 13.1.4. Képzési támogatás

 • 13.2. A megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató akkreditált munkáltatók támogatása

  • 13.2.1. A támogatás feltételei

  • 13.2.2. A támogatás formái és mértéke

  • 13.2.3. A munkáltatók akkreditációja

 • 13.3. Egyéb támogatások

 • 13.4. Példa a rehabilitációs bértámogatás mértékére

 • 13.5. A felmérés eredményei