RÓLUNK - Tanszék - Oktatók - Pályázataink - Képzéseink

4EM - A pályázatról - A könyv - Partnereink - A képzés - Munkáltatóknak

4EM - EsélyEgyenlőségi Emberi Erőforrás Menedzsment
Munkáltatóknak
 

Tisztelt Válaszadó!

Köszönjük, hogy a kérdésekre adott válaszaival segíti a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által támogatott "4EM" (EsélyEgyenlőségi Emberi Erőforrás Menedzsment) című, a Debreceni Egyetem AVK Vezetési és Munkatudományi Tanszéke által elnyert pályázat fenntarthatóságát és a tanszék kutatását.

A kérdéseket a témán belül úgy fogalmaztuk meg, hogy Ön válaszaival arra is rávilágítson, hogy milyen a jelenlegi gyakorlat, milyen formában végzik azt, és a jövőben mit kívánnak elérni a kérdezett területen.

A válaszadás önkéntes!

Az adatokat számítógépen dolgozzuk fel, a kitöltött felmérőlapokat mások számára nem hozzáférhető módon tároljuk.

Kitöltési útmutató:

A kérdőív kitöltése mindössze 7-8 percét veszi igénybe!
A kérdéseket az alábbiak figyelembe vételével értékelje:
 • Minden témakörhöz több tényező tartozik, értékelését külön-külön tegye meg 1-től 5-ig skálán.

  (1 a legalacsonyabb, 5 a legmagasabb minősítés)
  1 pont - nem fontos, nem jellemző, nem megfelelő
  2 pont - részben fontos, részben jellemző, részben megfelelő
  3 pont - közepesen fontos, közepesen jellemző, közepesen megfelelő
  4 pont - fontos, jellemző, jól megfelel
  5 pont - hangsúlyozottan fontos, kiemelten jellemző, kitűnően megfelel

 • A válaszok között lehetnek azonos minősítések!

 • Ha az adott válasznál nincs tapasztalata, nem alkalmazzák a gyakorlatban, akkor ahhoz a válaszhoz egy "0"-át írjon!
Még egyszer köszönjük, hogy időt szánt ránk és segíti a tanszék kutatómunkáját!
 
 
Általános Adatgyűjtő
     
A vizsgált szervezetről
 
 
 • 1. A szervezet neve:
 • 2. A szervezet címe:
 • 3. A szervezet tevékenységi területe:
 • 4. A szervezet alkalmazottainak száma:
 
  • ebből fogyatékossággal élő:
 
 • 5. Az alkalmazott fogyatékos személyek megoszlása:
 
 
  Látássérült (LS): Hallássérült (HS):
  Mozgássérült (MS): Autista (AU):
  Értelmi fogyatékos (ÉF): Halmozottan sérült (HS):
 
 
Az interjút kitöltő személyről
 
 
 
 • Neme:
férfi    
 
 • Kora:
év
 
 • Iskolai végzettsége:
középfokú főiskolai egyetemi
 
 • Beosztása:
     
 
 • Mióta áll kapcsolatban fogyatékos alkalmazottakkal?
év
 
 • Van-e valamilyen képzettsége fogyatékos személyek foglalkoztatásával kapcsolatban?
 
  • Nincs
         
 
  • Tanfolyam
         
 
  • Továbbképzés
         
 
  • Önképzés
         
 
  • Egyéb:                 
         
 
 
"4EM" Felmérőlap
(EsélyEgyenlőségi Emberi Erőforrás Menedzsment)
 
 
1. Miben látja a fogyatékos munkavállalók foglalkoztatásának vállalati (szervezeti) szerepét, jelentőségét? (Minősítse a megadott válaszokat 1-5-ig):
 
 
 
 • Megbízható munkaerő
 
 • Alacsony fluktuáció
 
 • Olcsó munkaerőforrás
 
 • Állami támogatások megszerzésének lehetősége
 
 
 • Az Ön által fontosnak tartott egyéb:
 
 
 
 
 
 
2. Miben látja a fogyatékos személyek szélesebb körű foglalkoztatásának akadályait? (minősítse 1-5-ig):
 
 
 
 • Korlátozott munkaképesség
 
 • Alacsony szakképzettség
 
 • Speciális munkahely kialakítás
 
 • Speciális munkaidő
 
 • Nem megfelelő támogatási rendszer
 
 • A speciális foglalkoztatás többlet költségei
 
 
 • Az Ön által fontosnak tartott egyéb:
 
 
 
 
 
 
3. A fogyatékos munkaerő alkalmazásánál minősítse 1-5-ig a munkakör kialakítás alábbi tényezőinek fontosságát:
 
 
Megnevezés
LS
HS
MS
AU
ÉF
HS
Munkahely ki-átalakítás
Munkaidő
Munkamódszer
Munkakörnyezet
Munkaeszköz
Munkafeladat
Egyéb:            
 
LS: látássérült; HS: hallássérült; MS: mozgássérült;
AU: autista; ÉF: értelmi fogyatékos; HS: halmozottan sérült
 
 
4. Minősítse 1-5-ig, hogy az alábbi módszerek közül melyeket tartja eredményesnek a fogyatékos munkaerő kiválasztásában:
 
 
 
 • Személyes ismerettség
 
 • Munkaügyi szervezetek közvetítése
 
 • Fogyatékosok szervezeteinek ajánlása
 
 • Magán munkaerő közvetítők ajánlása
 
 • Önhirdetés
 
 • Hirdetésre (újság, TV, rádió, Internet) jelentkezés
 
 
 • Az Ön által fontosnak tartott egyéb:
 
 
 
 
 
 
5. Minősítse 1-5-ig az alábbi csoportkialakítási tényezőket (fontosságuk alapján a fogyatékos munkaerő foglalkoztatásában):
 
 
 
 • Munkafeladat
 
 • Fogyatékossági szempontok
 
 • A szervezeti struktúra
 
 • A hagyományok
 
 • Szakmai szempont
 
 • Önkéntesség
 
 • Vezetési - szervezési szempont
 
 
 • Az Ön által fontosnak tartott egyéb:
 
 
 
 
 
 
6. Minősítse 1-5-ig, hogy az alábbi ösztönzési lehetőségek milyen eredményességgel alkalmazhatóak, a fogyatékos emberek foglalkoztatásában:
 
 
 
 • A munkahely biztonsága
 
 • Anyagi elismerés
 
 • Jó munkakörülmények
 
 • Előléptetés
 
 • Jó munkahelyi légkör
 
 • Képzés - tanulás lehetősége
 
 • Jutalmak, elismerés
 
 • Dicséret
 
 • Büntetés
 
 • Természetbeni juttatások (ruhapénz, étkeztetés)
 
 • Kulturális juttatások (színház, mozi, kirándulás)
 
 
 • Az Ön által fontosnak tartott egyéb:
 
 
 
 
 
 
7. Minősítse 1-5-ig, hogy az alábbi teljesítményértékelési módszerek mennyiben alkalmazhatóak a fogyatékos munkavállalók értékelésében:
 
 
 
 • Egyéni értékelés
 
 • Csoportos értékelés
 
 • Vezetői értékelés
 
 • Normák
 
 • Osztályozó, értékelő skálák
 
 • Magatartásértékelés
 
 • Teljesítménymérés
 
 • Önértékelés
 
 
 • Az Ön által fontosnak tartott egyéb:
 
 
 
 
 
 
8. Minősítse az alábbi kommunikációs tényezők szerepét a fogyatékos személyek foglalkoztatásában:
 
 
 
 • Fogyatékosság
 
 • Személyiségjegyek
 
 • Vezetői hibák (türelmetlenség)
 
 • Iskolázottság
 
 • Szakismeret
 
 • Speciális kommunikációs formák ismereteinek hiánya
 
 • Speciális kommunikációs eszközök hiánya
 
 
 • Az Ön által fontosnak tartott egyéb:
 
 
 
 
 
 
9. Minősítse 1-5-ig, hogy az alábbi tényezők milyen szerepet játszanak a konfliktusok kialakulásában a fogyatékos alkalmazottak esetében:
 
 
 
 • Kommunikációs zavarok
 
 • Eltérő képességek
 
 • Az illető személy fogyatékossága
 
 • Agresszivitás
 
 • Alkalmazkodási problémák
 
 • Személyi ellentétek
 
 • Túlzott érzékenység
 
 
 • Az Ön által fontosnak tartott egyéb:
 
 
 
 
 
 
10. Minősítse 1-5-ig az alábbi módszerek eredményességét a fogyatékos munkavállalók konfliktusainak kezelésében:
 
 
 
 • Csoportok átszervezése (szétválasztása)
 
 • Közvetítés
 
 • Vezetői bíráskodás
 
 • Kényszerítés
 
 • Alku
 
 • Megvásárlás
 
 • Koalíciók
 
 • Versenyeztetés
 
 • A kiváltó okok feltárása
 
 
 • Az Ön által fontosnak tartott egyéb:
 
 
 
 
 
 
11. Milyen jelentőséget tulajdonít az alábbi lehetőségeknek a fogyatékos személyek munkaügyi kapcsolatrendszerében?
 
 
 
 • Érdekképviselet
 
 • Civil szervezetek
 
 • Jogi szabályozás
 
 • Média
 
 • Szakmai szervezetek
 
 • Munkaszerződések
 
 • Tárgyalások
 
 
 • Az Ön által fontosnak tartott egyéb:
 
 
 
 
 
 

12. Minősítse 1-5-ig az alábbi a fogyatékkal élők foglalkoztatására vonatkozó támogatási lehetőségeket eredményességük alapján:

 
 
 • Munkahelyteremtés támogatása

 

 • Speciális munkahely kialakítás támogatása

 

 • Speciális munkaeszköz támogatása

 

 • Költségkompenzációs támogatások

 

 • "Rehabilitációs költségtámogatás"
 • Képzési támogatások
 

Bértámogatások:

 
 

 • Munkába helyezéshez, megtartáshoz nyújtható

 • Foglalkozási rehabilitációhoz nyújtott

 • Munkahelyi segítő foglalkoztatásának költségtérítése
 
 
 • Az Ön által fontosnak tartott egyéb: