RÓLUNK - Tanszék - Oktatók - Pályázataink - Képzéseink

4EM - A pályázatról - A könyv - Partnereink - A képzés - Munkáltatóknak

4EM - EsélyEgyenlőségi Emberi Erőforrás Menedzsment
Tanszék
 

DEBRECENI EGYETEM
Agrártudományi Centrum
Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar
Vezetési és Munkatudományi Tanszék

Tanszékvezető:

 • Dr. Habil Berde Csaba egyetemi tanár, kandidátus

Adminisztráció:

 • Nagyné Győrösi Zsuzsanna irodavezető
 • Gyurkovics Zoltánné előadó

Telefon, fax:

Munkatársak

 • Dr. Dajnoki Krisztina egyetemi adjunktus, Ph.D
 • Dr. Dienesné dr. Kovács Erzsébet egyetemi docens, Ph.D
 • Dr. Gályász József ügyvivő szakértő
 • Dr. Juhász Csilla egyetemi adjunktus, Ph.D
 • Dr. Kurucz Gyula professzor emeritus, DSc
 • Molnárné dr. Oláh Judit egyetemi adjunktus, Ph.D
 • Munkácsi Szabolcs Ph.D hallgató
 • Dr. Pakurár Miklós egyetemi docens, Ph.D
 • Szabados György egyetemi tanársegéd
 • Terjék László tanszéki segédmunkatárs
 • Dr. Vántus András egyetemi tanársegéd, Ph.D
 • Villányi Réka Ph.D hallgató

A Tanszék feladata

A vezetés, szervezés, humánerőforrás-gazdálkodás és a munkatudományi diszciplínák művelése. Ezen diszciplínákhoz tartozó tantárgyak tananyagának kialakítása, karbantartása és fejlesztése, valamint oktatása a Debreceni Egyetem különböző graduális és posztgraduális szakjain. Az oktatási feladatokon túlmenően olyan kutatási program kialakítása és folytatása, amely alkalmas a fenti interdiszciplináris területek problémáinak kutatására, vizsgálatára. A kutatási programot úgy célszerű kialakítani, hogy az eredményesen támogassa a Tanszék kutatóinak, oktatóinak és Ph.D-s hallgatóinak tudományos előmenetelét, valamint alkalmas legyen arra is, hogy az üzleti szféra számára hasznosítható eredményeket produkáljon. E feladatok megvalósítása érdekében olyan pályázati munkát kell megvalósítani a Tanszék kutatói bázisára építve, mely megteremti a feltétel rendszerét a fenti oktatási és kutatási feladatok realizálásához.

A Tanszék múltja, kialakulása

Tanszékünk 1954-ben alakult Gyakorlati Tanszék elnevezéssel, vezetője Nemes Ferenc a Tangazdaság főagronómusa volt. 1956-ban dr. Ács Antal főiskolai docens vette át a tanszék vezetését. Irányítása mellett 1958-ig kialakult az Alkalmazott Üzemtani Tanszék, melynek összetétele 1975-ig alig változott. 1980-ban Ács Antal Professzor Úr nyugdíjba vonult, a tanszék vezetését dr. Kurucz Gyula egyetemi tanár vette át és az Ő irányításával a tanszék neve Vezetési és Munkaszervezési Tanszékre változott. Dr. Kurucz Gyula nyugdíjba vonulása után a tanszék vezetését 1990-ben dr. Nagy Tibor egyetemi docens, majd egyetemi tanár vette át. A vezetési és szervezési ismeretek differenciálódása, fejlődése eredményeként 2000-ben a tanszék kettévált és önállóan Vezetéstudományi Tanszék és Munkatudományi Tanszék néven működtek tovább.

A Vezetéstudományi Tanszék 2000 őszétől a Phare pályázaton elnyert támogatásból épült "Fényházban" került elhelyezésre. A modern tervezésű, különleges hangulatú épület két tréning teremmel, ötven fős előadóval, reprezentatív tárgyalóval, korszerűen felszerelt irodáival valóban XXI. századi színvonalú elhelyezést biztosít. A Vezetéstudományi Tanszék vezetője 2000 és 2006 között dr. Berde Csaba egyetemi docens volt.

A Munkatudományi Tanszék a korábbi helyén maradt 2000 és 2004 között dr. Nagy Tibor egyetemi tanár, 2004 és 2006 között pedig dr. Pakurár Miklós egyetemi docens volt a vezetője.

Az Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar átszervezése miatt a két tanszék ismételten összevonásra került. 2006. augusztus 1-től Vezetési és Munkatudományi Tanszékként működik tovább és tanszékvezetője dr. Berde Csaba egyetemi tanár.

Nemzetközi kapcsolatok

 • Uniersity of Kiel, Agricultural Economics Department
 • Wageningen Agricultural University, Department of Farm Management
 • Agricultural University of Nitra, Department of Agricultural Economic and Management
 • Mediterranean Agronomic Institute of Chania
 • University College of Cork, Ireland
 • Abedeen University, Department of Agricultural Economics
 • Agricultural University of Prague, Department of Agricultural Economics and Management.

Oktatási tevékenység

Kutatási tevékenység