RÓLUNK - Tanszék - Oktatók - Pályázataink - Képzéseink

4EM - A pályázatról - A könyv - Partnereink - A képzés - Munkáltatóknak

4EM - EsélyEgyenlőségi Emberi Erőforrás Menedzsment
A célcsoport bemutatása
 

A projekt által kidolgozandó képzés és tananyag elsődleges célcsoportjának a vállalatok, szervezetek vezetőit tekintjük. A másodlagos célcsoportot azok a szakemberek alkotják, akik közvetlenül foglalkoznak az emberi erőforrás gazdálkodás tevékenység területével. Ők a szervezetek személyzeti, humánpolitikai, humánerőforrás gazdálkodási szakemberei, menedzserei. Szakmai szempontból ez a kör tekinthető a fő célcsoportnak.

A közvetlen célcsoportnak azoknak a vállalatoknak, szervezeteknek a vezetőit és humánpolitikai szakembereit tekintjük, akik már foglalkoztatnak fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű személyeket. Esetükben gyakorlati tapasztalataik megismerése, átvétele, feldolgozása és rendszerezése is a célunk. Másrészt elméleti és kutatási eredményeink megismertetésével szeretnénk kiegészíteni és megerősíteni a jelenleg ismert és alkalmazott módszereiket.

  • A projektbe bevonni kívánt személyeket és szervezeteket két csoportra bonthatjuk. A projekt célkitűzéseinek és tevékenységének megoldásához feltétlenül szükség van egy olyan civilszervezetre, aki ezen a területen működik, megfelelő kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Az ő feladata lesz a pilot képzésbe megkeresni a résztvevőket, szakmai támogatást nyújtani a projekt megvalósításához. Ez a szervezet esetünkben a Fehér Bot Alapítvány és munkatársai.

  • A projektbe bevonni kívánt személyek másik nagy csoportját a pilot képzésben résztvevők adják. Olyan szervezeteknek a vezetőit és szakembereit kívánjuk bevonni, akik szervezete már alkalmaz fogyatékos munkatársakat. Az interaktív oktatási forma keretében alkalmunk nyílik megismerni tapasztalataikat, módszereiket és megoldandó problémákat, azokat a területeket, ahol segítséget várnának el. Ez további támogatást jelenthet az elméleti ismeretanyag, tananyag véglegesítésében és pontosításában.

A pályázó szervezet bemutatása

A pályázó szervezet elsősorban felnőttképzési, kutatási tapasztalatokkal rendelkezik ezen a területen. A DE AVK Vezetési és Munkatudományi Tanszék szervezésében működik a Debreceni Egyetem Vezetőképző Intézetének közgazdaságtudományi területére akkreditált Humánmenedzser szakirányú továbbképzési szakja. Szakvezető: dr. Berde Csaba.

A szakon a képzés 1997-ben indult és évente 45-50 fő részére ad ki szakirányú diplomát. A Tanszék OKÉV-es regisztrációval rendelkező (OKÉV 05-02-3102) emberi erőforrás menedzsment programot engedélyeztetett a köztisztviselők továbbképzésére. (Ref: Szabolcs-Szatmár Megyei Közigazgatási Hivatal). A Debreceni Egyetem 2005-ben a felsőoktatási reform és az ún. "Bolognai folyamat" keretében önálló "emberi erőforrás" BSc szak indítását kezdeményezte. A "Vállalati menedzsment funkcionális vizsgálata" című kutatási programunkban több ilyen témájú doktori értekezés is született, motiváció, emberi erőforrás gazdálkodás, kompetencia vizsgálat, és vezetői elvárás vizsgálat témakörökben.

Az általunk tervezett projekt célcsoportja nem a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű személyek, hanem az őket foglalkoztató szervezetek vezetői és humánmenedzserei. Ezért véleményünk szerint a projekt sikeressége és a képzési tananyag kidolgozása, valamint a képzés megtartása és a kutatás eredményessége szempontjából elsődlegesen a fenti tapasztalatok és referenciák a fontosak.

Természetesen a projekt sikeres megvalósításához elengedhetetlen a fogyatékossággal élők foglalkozatása területén szerzett tapasztalat és a kapcsolatrendszer is. Mivel a pályázó szervezet ezen a területen nem rendelkezik elegendő ismerettel a program megvalósításához ezen a területen működő civilszervezetet vont be közreműködő partnerként. A Fehér Bot Alapítványt egy évtizedes munkássága a fogyatékos személyek segítésében, rehabilitációjában, foglalkoztatásukban szerzett tapasztalata, valamint az őket foglalkoztató munkáltatókkal, foglalkoztatási célú állami és civil szervezetekkel kialakult széleskörű kapcsolatrendszere miatt vontuk be a projektbe.

A konzorciumi partner bemutatása

A Fehér Bot Alapítvány minden fogyatékossági csoporttal foglalkozik, több tevékenységet végez megyei, illetve regionális szinten. Az elmúlt években négy, fogyatékos személyeket segítő, támogató szolgálatot, illetve egy foglalkozási rehabilitációs központot hozott létre.

A nagyrészt önkormányzati feladatokat átvállaló támogató szolgálati tevékenység mellett az alapítvány látássérültek rehabilitációjával is foglalkozik.

Az Alapítvány 2004-ben alapító tagja a Hajdú-Sansz Kht.-nek, melynek tevékenységi körébe tartozik többek között: a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a rehabilitációs foglalkoztatás, valamint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása. Ezáltal közvetlenül is ismeri, tapasztalja a fogyatékos személyek foglalkoztatásának elméleti és gyakorlati problémáit, lehetőségeit.

2005 márciusában a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatásával létrehozta a Hajdú-Bihar megyei területi hatállyal működő Látássérültek Foglalkozási Rehabilitációs Központját, melynek fő feladata a látássérültek nyílt munkaerő-piaci integrációjának, re-integrációjának elősegítése, speciális szükségleteikre irányuló komplex foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtása.

A szervezetek szakmai kapcsolatrendszere:

A Debreceni Egyetem Vezetési és Munkatudományi Tanszéke széles körű kapcsolatrendszerrel rendelkezik a felsőoktatási intézmények hasonló tevékenységet folytató szervezeti egységeivel. A legszorosabb és legközvetlenebb a kapcsolat a Nyíregyházi Főiskola GTK Vezetési és Humántudományi Tanszékével.

Dr. Berde Csaba tanszékvezető éveken keresztül a DE Lifelong Learning Bizottságának vezetőjeként tevékenykedett. Ebből a beosztásából eredően tág kapcsolat és ismeretségi körrel rendelkezik a felnőttképzés területén.

A Fehér Bot Alapítvány 10 éves működése során szinte minden, fogyatékosokkal foglalkozó érdekképviseleti szervezettel, civilszervezettel és állami fenntartású intézménnyel kapcsolatba került. Támogató szolgálatai évek óta végeznek fogyatékos személyek foglalkozási esélyeit növelő tevékenységet minden fogyatékossági csoport számára. Az elmúlt évben a Foglalkoztatási Rehabilitációs Központjának működése során közel 50 Hajdú-Bihar megyei munkáltatóval és majdnem ugyanannyi egyéb, elsősorban foglalkoztatási célú - állami és civil - szervezettel került szoros és konstruktív munkakapcsolatba, ami biztosítja a kísérleti képzés megszervezhetőségét és a kérdőíves kutatás kivitelezhetőségét.

 
 

<< Vissza az előző oldalra