RÓLUNK - Tanszék - Oktatók - Pályázataink - Képzéseink

4EM - A pályázatról - A könyv - Partnereink - A képzés - Munkáltatóknak

4EM - EsélyEgyenlőségi Emberi Erőforrás Menedzsment
A pályázatban résztvevők bemutatása
 

DE AVK Vezetési és Munkatudományi Tanszék:

Projektvezető:

  • Dr. Habil. Berde Csaba egyetemi docens, tanszékvezető

Projekt koordinátor, szakmai munkatárs:

  • Dr. Dajnoki Krisztina egyetemi adjunktus, Ph.D.

Szakmai munkatársak:

  • Dr. Dienesné dr. Kovács Erzsébet egyetemi docens, Ph.D., pszichológus
  • Dr. Juhász Csilla egyetemi adjunktus, Ph.D.

Fehér Bot Alapítvány:

Közreműködő partner kapcsolattartó:

  • Dr. Szabó Miklós elnök

Szakmai munkatársak:

  • Minya Gábor központ-vezető, Foglalkoztatási Rehabilitációs Központ
  • Bodó Erzsébet munkáltatói kapcsolattartó

Rövid összefoglaló a projektről

Az emberi erőforrás gazdálkodás egy új tudományterület, amelynek ismeretanyaga a XX. század utolsó évtizedében alakult ki. Rövid idő alatt látványos fejlődésen ment keresztül. Kialakult az önálló ismeretanyaga, sajátos eljárásai és módszerei, önálló kutatási területtel rendelkezik és különféle irányzatok, iskolák is megjelentek. A XXI. században további differenciálódás várható új, speciális területek irányába. Az egyik ilyen sajátos nagy lehetőségeket magában rejtő irányvonal lehet a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával kapcsolatos emberi erőforrás gazdálkodási terület. Pályázatunk célja, hogy elméleti megközelítés, irodalmi feldolgozás valamint saját kutatásokra alapozott eredmények alapján olyan oktatási tananyagot dolgozzunk ki, amely jól alkalmazható a fogyatékos munkavállalók foglalkoztatásával és menedzselésével kapcsolatos vállalati tevékenység fejlesztésére. A program célcsoportja a fogyatékossággal élőket foglalkozató szervezetek vezetői, humánpolitikai szakemberei és menedzserei.

A tananyag kidolgozásában három alapvető módszert kívánunk alkalmazni. Elméleti és irodalmi feldolgozás révén a fogyatékos személyek menedzselésében használható ismeretek átvételét, adaptálását. Egy pilot oktatási program keretében teszteljük, pontosítjuk és korrigáljuk az általunk elképzelt oktatási anyagot, a képzésen részt vevők tapasztalatai, véleményei és elvárásai alapján. A tananyag kialakításának harmadik bázisa egy önálló kutatási program, melyet fogyatékos személyeket foglalkoztató szervezetek vezetői és humánszakemberei körében végzünk. A kutatási tevékenység célja, hogy feltárja a fogyatékossággal élők foglalkoztatásának és menedzselésének feladatait, sajátosságait, eljárásait, módszereit. A kidolgozandó, könyvformátumban és elektronikus adathordozón (CD) megjelentetett tananyag terveink szerint önálló egységet alkot, de témakörei alapján moduláris felépítésű, és minden egyes modulra önálló rövid képzési programok, kurzusok építhetőek. A modulok egyaránt használhatóak graduális és posztgraduális képzésben is. A tananyag összességében egy önálló tárgykör ismeretanyagát jelenti, de elképzeléseink és hosszú távú terveink szerint a moduljai önálló fejlődésnek indulhatnak és a differenciálódása révén magukban hordozzák az önálló tananyaggá fejlődés lehetőségét is, mint pl. aktív munkaerő-piaci technikák, alternatív munkaügyi szolgáltatások, alternatív emberi erőforrás menedzsment.

 
 

<< Vissza az előző oldalra